POSEBNA ZAHVALNOST

Specijalna hirurška bolnica

What We Do? ČIME SE BAVIMO?

Istraživanja / Research

Istražujemo fenomene vezane za kognitivnu neurorehabilitaciju.

Research on cognitive neurorehabilitation phenomena.

Saradnja / Cooperation

Promovišemo interdisciplinarnu saradnju u oblasti kognitivne neurorehabilitacije.

We promote interdisciplinary collaboration in the field of cognitive neurorehabilitation.

Međunarodna saradnja / International cooperation

Ostvarujemo međunarodnu saradnju sa pojedincima i drugim asocijacijama u oblasti kognitivne neurorehabilitacije.

Establish international cooperation with individuals and other associations in the field of cognitive neurorehabilitation.

Razvoj i unapređenje kognitivne neurorehabilitacije / Development of cognitive neurorehabilitation
Razvoj / Development

Razvoj Nacionalnog programa za edukaciju kognitivnih neurorehabilitatora.

Development of the National Program for the Education of Cognitive Neurorehabilitators.

Odgovornost / Responsibility

Angažujemo članove Asocijacije u projektima i u stručnim telima u oblasti delovanja Asocijacije.

We engage members of the Association in projects and professional bodies in the field of activity of the Association.

Usluge / Services

Vršimo standardizaciju i licenciranje usluga u kognitivnoj neurorehabilitaciji.

We perform standardization and licensing of services in cognitive neurorehabilitation.

Edukacija / Education

Organizujemo seminare, skupove, edukacije, predavanja.

Vršimo standardizaciju dijagnostičkih i terapijskih postupaka i protokola u oblasti kognitivne neurorehabilitacije.

We organize seminars, conferences, educations, lectures.

We carry out the standardization of diagnostic and therapeutic procedures and protocols in the field of cognitive neurorehabilitation.

Publikacije / Publications

Izdajemo stručni časopis i druge publikacije iz oblasti kognitivne neurorehabilitacije.

We publish journal and other publications in the field of cognitive neurorehabilitation.

Zašto se učlaniti? Why Choose Us?
4599

Projects

567

Clients

3699

Done

459

Awards

9457299

Love

Our History

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit Suspendisse et justo consectetuer adipiscing Praesent mattis commodo augue Aliquam ornare consectetuer adipiscing hendrerit augue .

Our Success

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit Suspendisse et justo consectetuer adipiscing Praesent mattis commodo augue Aliquam ornare consectetuer adipiscing hendrerit augue .

Our Awards

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit Suspendisse et justo consectetuer adipiscing Praesent mattis commodo augue Aliquam ornare consectetuer adipiscing hendrerit augue .

Our Serivices

We have the experience and the knowledge to get your vision comes true

Meet Our Team


1

1

1

1