Članovi asocijacije

Član Asocijacije može biti svako punoletno lice koje se bavi naučnim ili stručnim radom u oblasti kognitivne neurorehabilitacije i koje izrazi spremnost da aktivno radi na realizaciji ciljeva Asocijacije.

Član Asocijacije može imati status:

  1. redovnog člana,
  2. studenta,
  3. korporativnog člana,
  4. počasnog člana.

Redovni članovi:

Adrijana Janković – Foča

Amela Džubur – Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, Mostar, BiH

Ana Bogićević, master defektolog

Ana Novaković – Logopedski centar “Sinapsa”

Aleksandar Kuburović – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Aleksandra Milošević – Dom za odrasla invalidna lica Doljevac

Aleksandar Zlatić – Logopedski centar “Sinapsa”

Doc. dr Bojana Drljan – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Bojana Jovanović, master defektolog

Branislava Todić, master defektolog

Prof. dr Danijela Ilić-Stošović – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Danica Lazić – dipl. psiholog

Dejan Krstić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Dejan Likić – Klinika “Medikus”

Prof. dr Dragan Marinković – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragan Rapaić – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dragana Žunič – dipl.defektolog, Center IRIS, Slovenija

Dragomir Udovičić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Prof. dr Fadilj Eminović – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Goran Kričak – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Prof. dr Goran Nedović – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Gordana Trkulja, strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Haris Mehmedić – Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Sarajevo, BiH

Ivana Maksimović – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Doc. dr Ivana Sretenović – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Ivana Stamenkovič – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Jelena Đuričić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Jelena Samailović, master defektolog

Jelena Vidojević – JPU “Dječiji vrtić” Gacko, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Jovana Aleksić – Logopedski centar “Sinapsa”

Jovana Jović – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Jovana Vignjević – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Ljiljana Andrić, dipl. defektolog

Ljiljana Šimpraga – Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

Prof. dr Ljubica Konstantinović – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Marija Kerekeš, dipl.defektolog

Marija Milošević – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

dr Marija Trajkov – Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

Marina Đorđević, master defektolog

dr Marina Vidojević

Martina Mustapić – OŠ “Petra Bakule”, Mostar, BIH

prof. dr Mile Vuković – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

dr Milena Milićević – Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Milena Pavić, master defektolog

dr Milica Lazić – Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Milkica Glogovac Kosanović,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović”, Banja Luka

Doc. dr Milosav Adamović – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Miloš Šapić, dipl. defektolog

Mr Miroslav Vračević – OŠ za djecu s posebnim potrebama Mostar, BIH

Mihaela Lovrić – Centar za autizam Split, Hrvatska

Nada Irić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Nataša Idrizović – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Nelica Marković – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Nenad Nedović – Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

Nevena Vidović – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Nikolina Mitrović – Foča

Nina Pupić – Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović”, Banja Luka

Olgica Šubarić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Petar Vladetić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Radana Drašković, dipl. defektolog

Prof. dr Radomir Arsić – Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću

Doc. dr Renata Škrbić – Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Sanela Slavković – Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Sanja Đoković – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

dr Saša Radovanović – Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja

Prof. dr Siniša Ristić – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča

dr Slađana Arsić – Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija

Prof. dr Srboljub Đorđević – Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet u Vranju

dr Srećko Potić – Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Beograd

Suzana Riđošić – Foča

Svetlana Mijatović – Škola sa domom za učenike oštećenog sluha, Kragujevac

Tanja Milovanović – Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Beograd

Tanja Miljković – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Prof. dr Tatjana Bućma – Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet

Doc. dr Tatjana Krstić – Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Vanja Aničić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Vesna Karalejić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Vesna Paušić, master defektolog

dr Vladan Plećević, naučni saradnik – Centar za primenjene neuronauke Dr Plećević

Prof. dr Vojislava Bugarski-Ignjatović – Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za psihologiju

dr Vojislav Todorović – OŠ “Dušan Dugalić”, Beograd

Zora Nikolić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Zorica Radojičić – Centar za razvoj fine motorike, pokreta i govora IST

Željka Erkić – Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

dr Željka Nikolašević – Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Počasni članovi:

dr Carlo Lai

Univerzitet u Rimu, Odeljenje za dinamičku i kliničku psihologiju „Sapienza“, Italija

dr Hana Valkova

Fakultet za sportske studije, Univerzitet Masarik, Češka

dr Gaia Romana Pellicano

Univerzitet u Rimu, Odeljenje za dinamičku i kliničku psihologiju „Sapienza“, Italija

dr Shay Dawson

Univerzitet u Mičigenu, Sjedinjene Američke Države

Student član:

Jelena Nikolić

Student doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Suzana Jevđenović

Student doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Živana Cukić

Student doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dragana Kulezić Stojinović

Student doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Tamara Lazović

Student doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Aleksandra Nikolić

Student doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Saša Stanisavljević

Student doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Bojana Bošković

Student master akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Verica Paunović

Student master akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dragana Vasilijević

Student master akademskih studija

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Marija Rezić

Student master studija

Mostar

FPMOZ

Studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Teodora Spasenović

Dunja Bekić

Sanja Ljepović

Emilija Rašić

Jovana Stojanović

Marija Čikić

Nikolina Mančić, Student osnovnih studija Pedagoškog fakulteta u Vranju, Univerzitet u Nišu

Monika Krsmanović, Student osnovnih studija Specijalne edukacije i rehabilitacije Medicinskog fakulteta u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo

Nataša Vujinović, Student, Medicinski fakultet u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo