Informacije

VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
"Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju"

Resursni centar za specijalnu edukaciju i Asocijacija za kognitivnu neurorehabilitaciju organizuju VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”.

Skup se održava 25 – 26. maja 2019. godine u prostorijama gradske opštine Novi Beograd.

Više informacija na www.rcsebg.weebly.com

ili preuzimanjem sledećih dokumenata:

Registracioni formular, 2019 (1)UPUTSTVO_2019 (2)POZIVNO_PISMO_2019