Kontakt

Adresa

Asocijacija za kognitivnu neurorehabilitaciju

Sandžačka 8, 11100 Beograd, Srbija

E-mail: cog.neuro.association@gmail.com

PIB: 111052591

MB: 28264518

Tekući račun: 160-0000000523351-65 Banca Intesa

Devizni račun: 160-0054000044302-81 Banca Intesa