O nama

Asocijacija za kognitivnu neurorehabilitaciju je dobrovoljno, strukovno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva koji doprinose interdisciplinarnoj saradnji u oblasti kognitivne neurorehabilitacije.

Ciljevi Asocijacije su: razvoj i unapređenje Kognitivne neurorehabilitacije, promovisanje interdisciplinarne saradnje u oblasti Kognitivne neurorehabilitcije, razvoj Nacionalnog programa za edukaciju kognitivnih neurorehabilitatora, ostvarivanje međunarodne saradnje sa pojedincima i asocijacijama  u oblasti Kognitivne neurorehabilitacije.

Asocijacija okuplja: istraživače iz različitih naučnih disciplina koji istražuju fenomene vezane za Kognitivnu neurorehabilitaciju, stručnjake koji koriste kognitivistički pristup u rehabilitaciji (defektologe, lekare, logopede, psihologe, programere, terapeute idr.), i studente zainteresovane za oblast Kognitivne neurorehabilitacije.

STATUT

Ukoliko želite možete da preuzmete Statut Asocijacije za kognitivnu neurorehabilitaciju i bliže se upoznate sa osnovnim odredbama koje su propisane statutom.

STATUT ACNR