Publikacije

Zbornik rezimea VIII stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju, 2023

Urednici Zbornika su dr Srećko Potić i doc. dr Ivana Sretenović

Zbornik možete preuzeti klikom na Zbornik_rezimea_Aktuelnosti_2023 (1)

Prikaz VII stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju" publikovan je u časopisu Beogradska defektološka škola, Vol. 27, br. 3

Ivanović, K. (2021). VII stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”. Beogradska defektološka škola, 27(3), 87-89.

Prikaz možete preuzeti sa:

https://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/aktuelnosti_u_edukaciji_i_rehabilitaciji_osoba_sa_smetnjama_u_razvoju_2021.pdf

Zbornik rezimea VII stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju, 2021

Urednici Zbornika su dr Srećko Potić i doc. dr Ivana Sretenović

Zbornik možete preuzeti klikom na Elek_Zbornik Beograd 2021

Tematski zbornik međunarodnog značaja "Pristupi i modeli u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji" - Approaches and Models in Special Education and Rehabilitation

Zbornik je publikovan sredinom 2020. godine i sadrži 31 naučni rad.
Radovi su grupisani u četiri tematske oblasti:

1) Opšte teme;

2) Pristupi i modeli za osobe sa invaliditetom u sportu i fizičkom vaspitanju;

3) Pristupi i modeli za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje;

4) Pristupi i modeli za odrasle osobe sa invaliditetom.

Urednici Zbornika su:

 1. prof. dr Goran Nedović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i
 2. prof. dr Fadilj Eminović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Recenzenti su:

 1. prof. dr Danijela Ilić-Stošović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
 2. prof. dr Dragan Marinković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
 3. prof. dr Siniša Ristić,  Medicinski fakultet u Foči, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
 4. prof. dr Bryan McCormick, Univerzitet Templ, Sjedinjene Američke Države.

Svim posetiocima sajta preporučujemo čitanje Zbornika.

Zbornik je dostupan na http://www.icf.fasper.bg.ac.rs/zbornici/20200825_1-Thematic-Collection-2020.pdf

Zbornik rezimea VI stručno naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju", 2019.

Urednici zbornika: Ivana Sretenović i dr Srećko Potić

Zbornik rezimea možete preuzeti u celosti.

Zbornik Beograd 2019 (1)

ISBN 978-86-89713-06-0

Informacije, kao i dostupne Zbornike sa prethodnih Aktuelnosti možete pogledati na https://rcsebg.weebly.com/

Prikaz VI stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju" publikovan je u časopisu Beogradska defektološka škola, Vol. 25, br. 2

Sretenović, I. (2019). VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”. Beogradska defektološka škola, 25(2), 91-92.

Prikaz možete preuzeti sa:

https://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/sretenovic_25-2_1.pdf

"Biološke osnove kognitivnih funkcija", autor prof. dr Dragan Marinković

Biološke osnove kognitivnih funkcija

Udžbenik “Biološke osnove kognitivnih funkcija”, autora prof. dr Dragana Marinkovića namenjen je, prvenstveno studentima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, ali i svima koji su zainteresovani da prošire svoja (sa)znanja iz oblasti kognitivnih neuronauka.

Sadržaj udžbenika možete pogledati na:

http://www.icf.fasper.bg.ac.rs/izdanja/2018-Marinkovic-BOKF.pdf

Udžbenik se može kupiti u biblioteci Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Visokog Stevana 2, Beograd.

"Early Intervention in Special Education and Rehabilitation"

Tematski zbornik međunarodnog značaja "Early Intervention in Special Education and Rehabilitation"
Tematski zbornik međunarodnog značaja "Early Intervention in Special Education and Rehabilitation" je publikacija koja je promovisana na IV međunarodnoj naučnoj konferenciji "Specijalna edukacija i rehabilitacija - Rana intervencija", koja je održana u Subotici 2016. godine.

Urednici Tematskog zbornika međunarodnog značaja su:

 1. Prof. dr Snežana Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 2. Prof. dr Radmila Nikić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 3. Prof. dr Vera Ilanković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Recenziju su potpisali:

 1. Prof. dr Bryan McCormick, Indiana Univerzitet, Blumington, SAD
 2. Prof. dr Calogero Foti, Univerzitet u Rimu, Tor Vergata, Italija
 3. Prof. dr Fadilj Eminović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

U Tematskom zborniku međunarodnog značaja čitaoci će moći da pročitaju 49 radova koji su raspoređeni u četiri tematske oblasti:

 1. Rana intervencija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
 2. Funkcionalne sposobnosti dece sa smetnjama u razvoju
 3. Individualni tretman smetnji i teškoća u razvoju
 4. Socijalna inkluzija i kvalitet života osoba sa invaliditetom

Preporučujemo čitaocima ovaj Zbornik koji mogu da pronađu na sledećem linku

http://www.icf.fasper.bg.ac.rs/zbornici/Tematski%20zbornik%202016%20-%20Somato.pdf