Najava događaja

VIII stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem

“Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”

Kada? 25 – 26. 11. 2023. godine

Gde? Beograd, Hotel Golden Tulip Zira, Ruzveltova 35

Oblici učešća u radu Skupa: Aktivno učešće (usmene prezentaciјe; poster prezentaciјe) i pasivno učešće. Prijavu učešća na Skupu možete izvršiti slanjem popunjenog registracionog formulara na e-mail aktuelnosti.edu.reh@gmail.com.

Značajni datumi:

15.10. 2023. Rok za dostavljanje apstrakata

25.10.2023. Rok za dostavljanje obaveštenja o prihvatanju apstrakta

15.11. 2023. Rok za prijavu učešća i uplatu kotizacije

25.11.2023. Otvaranje skupa

Kotizacija:

6.000,00 RSD za učesnike iz Srbije

3.000,00 RSD za studente

60 EUR za učesnike iz inostranstva

Kotizaciju možete uplatiti na račun prvog organizatora Skupa:

Resursni centar za specijalnu edukaciju

Maksima Gorkog 47

11000Beograd

PIB: 107749829

MB: 028092202

Br. dinarskog tekućeg računa: 265-1060310000503-98

Svrha uplate: Za VIII stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”.

Za uplate iz inostranstva možete nam se obratiti na e-mail: aktuelnosti.edu.reh@gmail.com, kako biste dobili instrukcije za plaćanje.

Apstrakte radova možete dostaviti na e-mail aktuelnosti.edu.reh@gmail.com, zajedno sa popunjenim registracionim formularom. Jedan autor može prijaviti najviše dva rada, pri čemu samo na jednom može biti prvi autor. Svi prijavljeni apstrakti biće podvrgnuti recenzentskom postupku. Apstrakti prihvaćeni za saopštenje na Skupu biće publikovani u Zborniku rezimea.

Članovi Programskog odbora:

prof. dr Goran Nedović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

Sergey Tikhonovich Kokhan, Ph.D., Associate Professor, Director of the Regional Center for Inclusive Education of TSU, Rusija

Wang Xiao – Jun, Ph.D. MD Chief physician Shen Zhen Long Cheng Hospital Rehabilitation Medical Center, Kina

prof. dr Srboljub Đorđević, Univerzitet u Nišu – Pedagoški fakultet, Vranje, Srbija

prof. dr Fadilj Eminović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

prof. dr Mirjana Đorđević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

prof. dr Nebojša Macanović, Univerzitet u Banjoj Luci – Fakultet političkih nauka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

doc. dr Ivana Sretenović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

dr Srećko Potić, Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković”, Beograd, Srbija

Organizacioni odbor:

doc. dr Ivana Sretenović, predsednik

dr Srećko Potić, generalni sekretar

prof. dr Mirjana Đorđević

Jovana Pavlović

Kristina Ivanović

Maja Nedović

Danijela Nikolić

Uputstvo Aktuelnosti 2023

Registracioni formular Aktuelnosti 2023

Poziv Aktuelnosti 2023

VII stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem

“Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”

Beograd, Hotel 88 rooms, Takovska 49
27 – 28. 11. 2021.

Program Skupa

pozivno_pismo_2021

UPUTSTVO_2021

Registracioni formular, 2021

Skup je kod Komore socijalne zaštite kategorisan kao NACIONALNA KONFERENCIJA. 
U skladu sa bodovnom listom, licencirani stručni radnik ostvaruje 15 aktivnih, odnosno 5 pasivnih bodova, u zavisnosti od svojstva učešća.

Skup je akreditovan kao oblik stručnog usavršavanja kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i odobren je pod kodnim broje 648.

Članovi Programskog odbora:

prof. dr Goran Nedović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

prof. dr Srboljub Đorđević, Univerzitet u Nišu – Pedagoški fakultet u Vranju, Vranje, Srbija

prof. dr Fadilj Eminović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

prof. dr Mirjana Đorđević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

prof. dr Nebojša Macanović, Univerzitet u Banjoj Luci – Fakultet političkih nauka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

doc. dr Nikola Petrović, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

prof. dr Aleksandra Karovska Ristovska, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” – Filozofski fakultet, Institut za specijalna edukacija i rehabilitacija, Skoplje, Severna Makedonija

doc. dr Marija Zulić, Karlov Univerzitet u Pragu, Prag, Češka

doc. dr Ivana Sretenović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

dr Srećko Potić, Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković”, Beograd, Srbija

Članovi Organizacionog odbora:

dr Srećko Potić, predsednik

doc. dr Ivana Sretenović, generalni sekretar

Danijela Nikolić

Jovana Pavlović

Kristina Ivanović

Maja Nedović

VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem

“Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”

Više na

www.rcsebg.weebly.com ili http://www.acnr.rs/informacije/

V Međunarodna naučna konferencija „Specijalna edukacija i rehabilitacija - pristupi i modeli“

Asocijacija za kognitivnu neurorehabilitaciju, Resursni centar za specijalnu edukaciju, Ustanova za decu i mlade „Sremčica“, Društvo defektologa Vojvodine i Alijansa prosvetitelja Srbije organizuju V Međunarodnu naučnu konferenciju „Specijalna edukacija i rehabilitacija – pristupi i modeli“.

Mesto: Beograd

Vreme: 3. i 4. jun 2020. godine

Preuzimanjem sledećih dokumenata možete se detaljnije informisati o Konferenciji:

informacije_konferencija

prijavni_list 

uputstvo_apstrakti